• 026-3830138
  • Bergamotte 1 | 6846 HP Arnhem  
  • Wij zijn geopend vanaf 08:30 uur

U bevindt zich hier: Home » AVG Privacy Statement

Privacy Statement

Logisch dat u wilt weten waarvoor wij bepaalde gegevens van u nodig hebben en gebruiken. Hieronder heb ik het voor u uiteengezet.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig.

Allereerst hebben wij uw gegevens nodig eenvoudigweg om u en uw huisdier goed van dienst te kunnen zijn. Met uw gegevens in ons systeem kunnen wij met u communiceren over onze dienstverlening. Dit kan per post, e-mail, of telefoon. Aan uw klantenkaart zijn de gegevens van uw huisdier(en) gekoppeld. Ieder huisdier heeft zijn eigen patiëntenkaart. In de patiëntenkaart worden gegevens over de gezondheid en behandeling van het dier vastgelegd. Verslaglegging van medische bevindingen, behandelplannen en medicatie zijn erg belangrijk voor een optimale hulp aan u en uw huisdier.

Daarnaast hebben wij ook te maken met wet en regelgeving die ons verplicht gegevens over financiën of medicijnafgifte te verantwoorden dan wel te bewaren.
 

Welke gegevens vragen wij aan u?

Ons systeem bestaat uit een klantendossier, huisdierenkaart en patiëntenkaart

In het klantendossier heeft iedere klant een eigen klantenkaart Daarin noteren wij uw
naam, adres, postcode en woonplaats (NAW-gegevens), telefoonnummer (’s) en uw e-mailadres. In een enkel geval en in overleg met u noteren wij ook uw geboortedatum en het documentnummer van uw identificatie.

Deze gegevens gebruiken wij voor het versturen van facturen, vaccinatieoproepen, informatiebrieven, telefonisch contact over uw huisdier, nazorghandelingen en eventueel een nieuwsbrief.

Van uw huisdier vragen we:
Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum ( of geschatte geboortedatum) , chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en eventueel of er een huisdierverzekering is afgesloten.

Hierdoor weten wij om welk dier het gaat en kan bijvoorbeeld communicatie, medicijnafgifte en facturering op huisdierniveau geregeld worden.
 

Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar als u deze niet afgeeft, kunnen wij u niet helpen. Schrijft u zich bij ons in dan worden uw gegevens in ons systeem verwerkt. Daarmee geeft u dan ook tegelijkertijd toestemming aan ons om deze gegevens te verwerken en te bewaren.


Wat doen we met uw gegevens?

Alle medewerkers binnen Dijkstra Dierenkliniek kunnen uw gegevens en die van uw huisdier inzien.

De gegevens worden opgeslagen in ons praktijk management software systeem. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven namelijk voor een zo goed mogelijke dienstverlening aan u voor uw huisdier.

Soms willen we een huisdierfoto en of verhaal op social media delen, als dit uw huisdier betreft vragen wij hiervoor uw toestemming.


Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.


Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

o Voor het versturen van gepersonaliseerde oproepkaarten zoals voor vaccinaties werken wij samen met Personal Card B.V. Zij hebben hiervoor uw NAW en diergegevens nodig. Zij gebruiken de gegevens uitsluitend voor dit doeleind en bewaren de gegevens niet.

o Bij het plaatsen van een ID chip bij uw huisdier geeft u toestemming deze via ons te registreren bij Backhome Club. Voor de registratie zijn uw gegevens nodig.

o Uw NAW en diergegevens kunnen worden gebruikt voor aanvragen voor vervolgonderzoek, vervolgbehandelingen en aanvragen voor speciale medicatie. Bedrijven en professionals zoals bijvoorbeeld veterinaire specialisten, laboratoria, farmaceuten, humane apotheken hebben dan uw gegevens nodig. Een dergelijke aanvraag gebeurt altijd in overleg met u, dan wel op uw verzoek.

o Dijkstra Dierenkliniek heeft laboratorium apparatuur van Idexx. De software van Idexx is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
 

Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren:

o Communicatie met de server waar onze software op draait gaat via een beveiligde verbinding, IP wordt gecontroleerd en is uitsluitend toegankelijk met wachtwoorden.

o Onze computersystemen en netwerk worden gemonitord door een ICT bedrijf om ze up to date te houden, veilig te houden en om technische mankementen voor te zijn.

o Ons netwerk wordt afgeschermd van potentiele indringers met actieve antivirus en malwareprogramma’s.

o Met betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de AVG richtlijnen te werken.


Het blijven uw gegevens!

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen, of door te sturen naar een andere partij.

Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat, wat er mee moet gebeuren en of uw verzoek niet in strijd is met wettelijke regelgeving zoals bijvoorbeeld ten aanzien van bewaarplicht.

Heeft u vragen over ons Privacy Statement? Vraag het ons:

Team Dijkstra Dierenkliniek
026 3830138

                                                            dijkstra.jpg

Recent nieuws

In juni doen wij ook mee met de landelijke actie, juni de maand van de chip. In deze maand kun je je huisdier laten chippen voor maar €28 euro. Ook controleren wij gratis of het chipnummer en de registratie van je huisdier nog klopt.

Juni de maand van de Chip

In juni doen wij ook mee met de landelijke actie, juni de maand van de chip. In deze maand kun je je huisdier laten chippen voor maar €28 euro. Ook controleren wij gratis of het chipnummer en de registratie van je huisdier nog klopt.

Lees meer